De leerling staat centraal

We houden rekening met de beginsituatie van de leerling of de klasgroep bij het maken van inhoudelijke en didactische keuzes. We hebben aandacht voor de kwaliteitsvolle ondersteuning van het cognitieve, de motivatie en het socio-emotionele aspect.

Welbevinden

Je komt tot leren door je goed en veilig te voelen op onze school en in de klas.

Een extra luisterend oor is onze vertrouwensleerkracht.

Verbonden met elkaar

Leren doen we van elkaar. We zetten in op partnerwerk, groepswerk, buddywerking en tutoring.


Groeikansen

We bieden een gedifferentieerde aanpak aan waarbij de leerling alle kansen krijgt om verder te kunnen groeien en open te bloeien.