Wat is de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzetten om het leven op school voor onze kinderen nog aangenamer te maken. Ze doen dit met een hart voor de school én voor de kinderen.

Rol

De ouderraad zet zich al jaren in om via allerlei initiatieven en in dialoog met de leden van het schoolteam bij te dragen aan de opvoeding en het onderwijs van alle kinderen van basisschool De St@rtbaan.

De rol van de ouderraad is viervoudig:

Praktische steun verlenen bij activiteiten die door de school georganiseerd worden (voorbeeld: een handje helpen ter gelegenheid van Sinterklaas, het schoolfeest, grootouderdag,…).

Financiële steun verlenen aan de school waar nodig. Dit gebeurt steeds in overleg. Momenteel draagt de ouderraad financieel bij tot de verplaatsingskosten van en naar het zwembad, de actie gratis fruit op school op woensdag (Tutti Frutti), de diensten geleverd door de goede Sint, de acties inzake verkeersveiligheid en groene school. Er wordt bovendien sponsoring voorzien bij aankoop van speeltuigen of didactisch materiaal. Om dit alles mogelijk te maken organiseert de ouderraad regelmatig acties met als doel haar kas aan te vullen. Steeds terugkomende fundraisers zijn het mosselfeest en de verkoop van moederdagkorven.

Optreden als forum voor inspraak en participatie in het schoolbeleid. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders als groep bij de school. Iedereen, ook ouders die geen deel uitmaken van de ouderraad, kunnen mee participeren in het schoolbeleid door bijvoorbeeld een agendapunt aan te brengen voor een ouderraadvergadering. Dit wordt dan besproken met de aanwezige directie.

Het vervullen van een maatschappelijke rol via de ontwikkeling en ondersteuning van het project groene school, de organisatie van verkeers- en duurzame mobiliteitsacties en van thema-avonden waar geïnteresseerden van binnen en buiten de school kunnen deelnemen.

Activiteiten

Elk jaar wordt er een activiteitenlijst opgesteld. Leuke en succesvolle activiteiten herhalen we en nieuwe initiatieven worden bedacht. Hierbij wordt ingespeeld op thema’s in de school, nieuwe ideeën en talenten van de ouders.

Hieronder een selectie van gerealiseerde activiteiten:

  • Organisatie van het mosselfestijn
  • Verkoop van moederdagkorven
  • Eindejaarsverkoop
  • Verkeersveiligheids- en duurzame mobiliteitsacties organiseren
  • De Sint een handje helpen bij de bedeling van snoepgoed
  • Organiseren van thema-avonden

De activiteiten zijn tevens sociale aangelegenheden die plaatsvinden in een goede verstandhouding. Ze zijn gemoedelijk en gaan gepaard gaan met een gezellige sfeer waarin de ouders elkaar beter leren kennen.

De meeste activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd door werkgroepen.

Contacten

Alle vragen, bekommernissen, opmerkingen, suggesties die betrekking hebben op het schoolgebeuren of de activiteiten van de ouderraad, mogen steeds doorgegeven worden.

Ledenlijst

De lijst der leden verschijnt door hier op te klikken.

Wil je helpen om activiteiten te organiseren?

Ben je een gemotiveerde ouder die wat tijd vrij kan maken om op een constructieve manier mee te bouwen aan een goede samenwerking tussen school en ouders?

Wens je nauwer betrokken te zijn bij de werking van de school?

Dan nodigen wij je van harte uit en hopen je bij één van onze komende activiteiten of op één van onze vergaderingen te mogen verwelkomen.

Je wenst liever niet te vergaderen, maar wel graag een handje te helpen bij één van de activiteiten, neem dan gerust contact op met de ouderraad. De contactgegevens vind je terug onder het tabblad ‘ledenlijst en contacten’.

Iedereen is welkom op deze vergaderingen!

De volgende vergaderingen gaan telkens door van 20u30 tot 22u00 in de leraarskamer:

  • maandag 15/4/2024

Verslagen

Via onderstaande link krijg je toegang tot onze Google Drive map. Hierin kan je onze verslagen lezen of downloaden.